Koman pou rekipere Mod pas kont ou nan Chachou Academy?

Pouke ou rekipere Mod pas ou kew pliye nan Chachou Academy, li tre fasil epi senp. Wap jis swiv egzanp ke nou pataje nan foto ki sou anba yo epi aprike yo jan ke nou bawou yo a. Foto 1 / Foto 2 / Foto 3 / Foto 4 : Epi tout bagay ap ok. 👇👇

1: premyeman fe klik nan 👉 Mon compte

2: Dezyem man fe klik nan 👉 Mot de passe oublie

Li pa enpotan pou mete Email nan pati sa jan kew wem metel la. wap gen pou metel nan 3em pati a.

3: 3em man mete Email ke oute kreye kont ou, nan espaskare wouj la.

Apre kew finn mete Email ou, wap fe klik sou aba Email la, pouke sistem nan ka voye yon mesaj sou Email ou a.

4: 4em man Verifye bwat Email ou, wap we yon link pouw rekipere Mod pass ou.

Mwen swete enfomasyon sa yo te itil ou anpil. Chachou Academy ap toujou la pou edew, Mesi