5.00(5)

WordPress complet Gratuit

  • Durée 9h 30m 24s

À propos du cours

Outa renmen koman pou vinn yon Exper nan Monte SiteWebe nan Wordpress apati de 3 jou selman? Ebyen Fomasyon sa pral ede'w konprann konnen koman andan platfom sa foksyone trebyen pa a pa.

Description

Fomasyon sa pral montre ou Koman andan WordPress foksyone, epi koman pou’w kreye Page yo. Enstale Teme yo. Konfigire tout antre yo.

kote wap aprann WordPress de O jiska Z

Que vais-je apprendre ?

  • Nan finisman fomasyon wap an mezi pou'w konprann tout andan Wordpress

Sujets pour ce cours

10 Leçons9h 30m 24s

Entrodiksyon

Kisa ou pral apran nan Fomasyon? Epi ban mwen yon komante svp3:37
01. Koman pou antre nan Administrate WordPress ou3:37
02. Koman pou kreye Atik yo3:37

Panel WordPress la

Minimize Panel la e mo remesiman

À propos du formateur/de la formatrice

4.94 (87 notations)

7 Cours

241 apprenants

Retour d’apprenant

5.0

Total 5 Ratings

5
5 notations
4
0 note
3
0 note
2
0 note
1
0 note

bon travay

Mwen renmen fòmasyon an prof Chachou

Anpil love chachou

Mesi anpil met Chachou, Fomasyon an tre byen prepare.

Mesi Chachou Academy pou bel fomasyon sa

WordPress pour les débutants
Gratuit

Ce matériel inclut

  • Fomasyon an pou tout Lavi
  • PDF pou telechage
  • Asistans fomate a pou 1an

Prérequis

  • Oupa bezwen te konnen anyen nan Wordpress

Public ciblé

  • Wordpress
  • Site webe
  • E-commece
  • Desing