4.75(20)

Dropshipping Master Class / Nouvèl vèsyon 2021 💪

À propos du cours

Nan moman la se Fòmasyon ki pi konplè nan kominote Ayisyènn nan. Sa se nouvo vèsyon an ki apènn sòti a. Kote nou vini ak yon seri de metòd nouvo ki trè trè efikas ke mwen itilize nan Store Dropshipping mwen. Depi sòti nan SEO kise vann prodwi san ke oupa depanse yon goud nan piblisite. Facebook ADS yon fason ki vrèman Profesyonèl.

Description

Nan nouvèl vèsyon an mwen vini ak anpil metòd kap mennen nan moman la.
Se son dè metòd ke mwen itilize ki pèmèt mwen fè lajan chak jou ak Store Dropshipping mwen.

Mwen pral montre nou kòman pou nou fè vant nan Store nou sanke noupa fè okenn piblisite.

Map montre nou kòman pou nou fè ADS yon fason ki vrèman Profesyonèl.

Kòman pou nou itilizel Shopify yon fason sou chak 100 moun ki antre nan Store a pou vann 25 nan yo.

Que vais-je apprendre ?

 • Nan finisman fomasyon an Wap vinn yon Expe nan Drophipping
 • Wap gen kapasite pou fe nenpot ki Piblisite nan Facebook ADS

Sujets pour ce cours

52 Leçons41h 59m 55s

1- Byen vini

Group Telegram Etidyan6:44
Rekòmandasyon enpòtan6:44
Enfòmatik de Baz6:44
Rekomandasyon Inpotan6:44
Kisa Dropshipping nan ye ?6:44

2- Pwodwi Ganyan

3- Chache anpil Pwodwi

4- Aliexpress

5- Shopify

6- Facebook ADS

7- Vant e Mo de remesiman

À propos du formateur/de la formatrice

4.94 (87 notations)

7 Cours

241 apprenants

Retour d’apprenant

4.8

Total 20 Ratings

5
2 notations
4
0 note
3
0 note
2
0 note
1
0 note

Met Auguste bon bagay wi, mwen jan kew apran nou yo

Anpil love pou ou met la. Mw byen kontan se nan menw ke mw hte kou. Oubyen pran sanw pouw aprann nou bagay yo

Mesi anpil Master

Mesi met Chachou pou jan ou pran san pouw ansenye nou

Mesi anpil met Chachou pou sipo ou

Bon bagay

Mesi prof la paske ou banm akse ak kou a, mwen renmen li anpil mw pap few wont non

Bon bagay met la, mwen renmen Fomasyon an anpil anpil.

Mesi anpil zanmi pou fomasyon an, li vreman bon

Bon bagay mw satisfe

Ou esplike byen epi ouse bon moun, mw regret mw te konnen ou trota.

Mesi pou kou met Chachou

Mesi anpil Met Auguste mw renmen jan ou esplike yo anpil. mw felisite ou

Bon bagay profe mw felisitew pou pasyans mw jwenn ou nenpot lè depi yon elèv pa konn yon bgy ou gentan update kou a rapid pou nou konprann 👍

Mw vreman kontan pou Fomasyon an. mesi anpil Chachou Academy, pou banjan enfo wap bay yo

Mwen kontan ap swiv klas ak chachou Academy, mwen wè tout bagay prale byen wi.

Mw apenn koman se nan kou a, mw we tout bagay tre byen. mesi anpil chachou academy, bon bagay net wi la.

Monche bagay serye net wi, mw felisitew pou kou a

Bon bagay prof la, mw renmen kou a anpil. map byen aprann la mesi anpil

Monche mw vreman felisite ou, mw paske fomasyon an rive sou mw tre fo

$99.99

Ce matériel inclut

 • Fomasyon pou tout lavi
 • PDF a telechage
 • Link ak foto enpotan
 • sipo profese a pou 1an

Prérequis

 • Oupa bezwen te konnen anyen nan E-commece

Public ciblé

 • Dropshipping
 • Marketing
 • Facebook ADS
 • Dising