5.00(8)

Dropshipping de base

À propos du cours

Koman pou kreye yon Boutique online se sa anpil moun ap chache nan moman sa la atrave lemond. Ebyen pa bay tet ou proble mwen pral montre ou fesa Gratis.

Description

Nan Fomasyon sa mwen pral montre ou ke Kreye yon Shop oubyen yon Boutique online kipa vreman difisil.

Map motre ou kreye yon Boutique de base byen bell, si ke ouvle vini yon profesyonel nou gen Fomasyon Avanse a ki disponib.

Que vais-je apprendre ?

  • Apre ke ou fini Fomasyon an wap gen kapasite Kreye prop Shop ou nan Shopify

Sujets pour ce cours

5 Leçons11h 32m 11s

Entrodiksyon e Shopify

Koman Kreye Store Dropshipping ou7:59
Kreye koleksyon Boutik ou Enstale app etenpotan14:59
Koman pou nou Kreye Politik Store nou14:44
Dizay Boutik ou byen bel9:04

Facebook ADS

À propos du formateur/de la formatrice

4.94 (87 notations)

7 Cours

241 apprenants

Retour d’apprenant

5.0

Total 8 Ratings

5
8 notations
4
0 note
3
0 note
2
0 note
1
0 note

Kou a vreman itil

Bon bagay

Mesi anpil met Chachou

Mesi anpil pou Kou Gratis la, li vreman itil anpil. monche avew map mache

Bon bagay konpatriot
Je suis Mosue votre future eleve deouis Chile stgo.

Map tann kou a le 10 jul

Bon bgy

Mesi

Bon bagay

Gratuit

Ce matériel inclut

  • Akse ak entenet
  • Telefon oubyen Compite

Prérequis

  • Oupa bezwen te konnen anyen menm.

Public ciblé

  • Dropshipping
  • Marketing
  • E-commece