0(0)

Academy Master class 2022

Description

Nan fòmasyon sa mwen pral aprann ou de A a Z sou tout fason pou kreye pwòp Academy Online ou, epi montre ou teknik pou mete premye kou Digital ou sou li ak envite lòt profesè vinn mete Kou sou li.

Mwen detaye de tout plugin ak Theme wap gen bezwen sanke oupa peye yo.

Menm si oupatko te konnen anyen menm nan kesyon Kreyasyon Sitio web, oupa bezwen bay tèt ou problèm, paske fòmasyon sa ap pèmèt ou vinn gen Kapasite pou sa jis ka pwòp Academy ou.

Que vais-je apprendre ?

  • Devlopè an wèb Desing
  • Konesans nan ansèyman Onling

Sujets pour ce cours

28 Leçons45h 50m 20s

Entrodiksyon

Yon koudey sou sa nou pral apran nan klas la00:19:18
Group Telegram pou Etidyan yo5:20
Mo de byen vini1:30:00
Kisa ou pral apran nan Fomasyon sa?1:30:00
Poukisa yon Academy?1:30:00
Defini kliyan ou yo1:30:00
Defini Kategori yo1:30:00
Defini Koule epi Logo Academy an1:30:00

SiteGround e WordPress

Konfigirasyon yo

Pesonalizasyon e Desing

Hosting video e Fomasyon

À propos du formateur/de la formatrice

4.94 (87 notations)

7 Cours

241 apprenants

$266.00

Prérequis

  • Konmpitè
  • Intènèt
  • kapasite aprantisay

Public ciblé

  • Profesè
  • Dropshipper
  • Piblisis
  • Devlopè an Wèb