Centre d’information de l’Académie Chacou

Nan Centre d’information de l’Académie Chacou, se kote nou pote solisyon ak tout difikite kew ta kapab genyen andan platfom nan. Nou pote solisyon sou kesyon swiv Fomasyon nan Platfom nan, Koman poun achte Fomasyon, anpil lot enfomasyon kap ede nou. 

Solisyon pou tout problem ou la

Achte Kou nan Chachou Academy

Swiv leson nan Chachou Academy

Debloke kont Piblisite ou, ADS

Pesonalize Theme Booseter

Enstalasyon Dsers

Transfere Store a , a met li

Enstale Extantion Dsers

Travay prodwi ak Dsers

Pwodwi kigen anpil diferans yo ( Dsers )

Konekte Facebook ak Shopify avek Kod

Apran fe Deskripsyon prodwi yo, metod 1

Veriffye Domene neme ak Facebook ADS

konekte PagoFacil ak Shopify

SiteGround apre yon Acha Hosting

Metod Peyman ou, siw ap viv USA