NB: oupa dwe patale okenn link ak okenn moun, plis tex sa gen dwa chacha Academy sou li si ke ou patage li nsou rezo sosyo sa ka koz ou peye gro amann pou sa.

Fe klik pouka Telechage lis la nan tex ou we anba 👇